Hotărâri ale Consiliului Local

Hotărâri 2020

NumarContinutData
1privind alegerea Viceprimarului comunei Grebănu, judeţul Buzău31.01.2020
2privind înfiinţarea„SERVICIULUI VOLUNTAR PENTRU SITUATII DE URGENTA “
TIP V1 pentru intervenţia în situaţii de urgenţă.

H 2 ANEXA 1 SVSU
H 2 Anexa 2 REGULAMENT SVSU
31.01.2020
3privind organizarea retelei scolare de invatamant preuniversitar de stat31.01.2020
4privind aprobarea planului de acţiuni sau de lucrări de interes local,
care va fi realizat în anul 2020 de către beneficiarii venitului minim garantat

H 4 Anexa
31.01.2020
5privind alegerea preşedintelui de şedinţă31.01.2020
6privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Grebănu pe anul 2020
H 6 Anexa buget 2020x
19.02.2020
7privind aprobarea utilizării în cursul anului 2020 a excedentului anual al bugetului local rezultat la încheierea exerciţiului bugetar al anului 201919.02.2020
8
H 8 2020 anexa
19.02.2020
9privind aprobarea strategiei anuale de achiziţii publice a
comunei Grebănu,pentru anul 2020

H 9 2020 anexa
19.02.2020
10privind aprobarea caietului de sarcini și a regulamentului serviciului public de salubrizare al comunei Grebănu31.03.2020
11privind aprobarea inițierii procedurii de concesiune/închiriere a pajiștilor în anul 202031.03.2020
12privind înființarea și administrarea Serviciului public de salubrizare al comunei Grebănu31.03.2020
13privind modificarea hotărârii consiliului local al comunei Grebănu nr.25 din 27 noiembrie 2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile publice și funcțiile contractuale din cadrul Primăriei comunei Grebănu și din serviciile publice din subordinea consiliului local precum și modificarea organigramei și a statului de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului31.03.2020
14privind alegerea preşedintelui de şedinţă30.03.2020
15privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli
al comunei Grebănu pe anul 2020
19.05.2020
16privind aprobarea Regulamentului de aplicare a taxei speciale de salubrizare
și instituirea taxei speciale de salubrizare
31.05.2020
17privind extinderea traseului de transport public local de persoane în comuna Grebănu, pentru satele Grebănu, Homești , Livada și Livada Mică31.05.2020
18privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli
al comunei Grebănu pe anul 2020
30.06.2020
19privind aprobarea modificării Actului Constitutiv și Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară a Transportului Public din Râmnicu Sărat – ATRAS, la care comuna Grebănu este membru asociat, în conformitate cu modificările legislative în vigoare introduse de Codul Administrativ30.06.2020
20privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului local GREBĂNU, județul Buzău30.06.2020
21HCL 2131.06.2020
22HCL 2231.06.2020
23HCL 2331.07.2020
24HCL 2431.07.2020
25HCL 2531.08.2020
26HCL 2631.08.2020
27HCL 2731.08.2020
28HCL 2821.09.2020
29HCL 2912.12.2020
30HCL 3012.12.2020
31HCL 3112.12.2020
32HCL 3222.12.2021
33HCL 3322.12.2021
34HCL 3422.12.2021
35HCL 3522.12.2021
36HCL 3622.12.2021

Hotărâri 2019

NUMĂRULDATACONŢINUT
2115.11.2019privind alegerea Viceprimarului comunei Grebănu, judeţul Buzău
2015.11.2019privind stabilirea şi organizarea Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Grebănu,
judeţul Buzău, pe principalele domenii de activitate
1915.11.2019privind alegerea preşedintelui de şedinţă
1815.11.2019privind reconstituirea Consiliului Local al comunei Grebănu
1715.11.2019privind validarea mandatelor consilierilor aleşi în Consiliul Local al comunei Grebănu
1615.11.2019privind alegerea Comisiei de validare a mandatelor
de consilier în Consiliul Local al comunei Grebănu
1503.04.2019privind revocarea Hotărârii Consiliului local al comunei Grebănu nr.23/28.09.2018 privind retragerea comunei Grebănu din Asociația comunelor din România
1403.04.2019privind aprobarea cotei de carburanți pentru microbuzul şcolar
1303.04.2019privind: aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie „MODERNIZARE DRUM COMUNAL NR.114, COMUNA GREBĂNU, JUDEŢUL BUZĂU” in vederea includerii si finanțării investiției in cadrul Programului National de Dezvoltare Locala
1203.04.2019privind aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile sociale acordate la nivelul comunei Grebănu , judeţul Buzău, în anul 2019
1103.04.2019privind aprobarea inițierii procedurii de concesiune / închiriere a pajiștilor în anul 2019
1003.04.2019privind neasumarea responsabilității U.A.T. Comuna GREBĂNU , a organizării si derulării procedurilor de atribuire a contractelor / acordurilor – cadru pentru achiziția produselor, precum si a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea masurilor educative, aferente Programului pentru scoli al României in perioada 2017-2023
927.02.2019privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate a primarului comunei Grebănu pentru anul 2019
827.02.2019privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Compartimentului de asistenţă socială organizat la nivelul comunei Grebănu , judeţul Buzău
727.02.2019privind aprobarea prelungirii termenului de valabilitate a planului urbanistic general
629.01.2019privind alegerea preşedintelui de şedinţă
529.01.2019privind aprobarea planului de acţiuni sau lucrări de interes local care va fi realizat în anul 2019 de către beneficiarii venitului minim garantat
429.01.2019H 4
329.01.2019privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivele de investiţie ,,Modernizare drum comunal nr.114,comuna Grebănu,judeţul Buzău
229.01.2019privind punerea la dispoziţia ,,Programului Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă şi Apă uzată din Judeţul Buzău în perioada 2014-2020" a terenurilor pentru construcţia investiţiilor aferente acestuia.
129.01.2019privind modificarea şi completarea domeniului public al comunei Grebănu

Hotărâri 2018

NUMĂRULDATACONŢINUT
3128.12.2019Privind numirea unui membru în comisia metodică a şcolii gimnaziale Grebănu.
3028.12.2019Privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2019.
2920.12.2018Privind rectificarea bigetului de venituri şi cheltuieli al comunei Grebănu pe anul 2018
2822.10.2018Privind alegerea preşedintelui de şedinţă Michiu Teodor
2722.10.2018Privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Grebănu pe anul 2019
2622.10.2018Privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului local al comunei Grebănu nr.6/2018 privind implementarea proiectului ,,MODERNIZAREA DRUM DE INTERES LOCAL DC 115,DJ 203 – COMUNA GREBĂNU,JUDEŢUL BUZĂU”
2528.09.2018Privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local al comunei Grebănu în Consiliul de administraţie al Şcolii Gimnaziale Grebănu
2428.09.2018Privind aprobarea unor măsuri în vederea repunerii în circulaţie a microbuzului şcolar
2328.09.2018Privind retragerea comunei Grebănu din Asociaţia comunelor din România (A.Co.R)
2228.09.2018Privind aprobarea utilizării în cursul anului 2018 a excedentului anual al bugetului local rezultat la încheierea exerciţiului bugetar al anului 2017
2128.09.2018Privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Grebănu pe anul 2018
2030.08.2018privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect și de aprobare a acordului de parteneriat pentru proiectul „CONSTRUCȚII GRĂDINIȚE REGIUNEA SUD - EST” în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10 Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, prioritatea de investiții 10.1 Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare nr. apelului de proiecte nr . POR/10/2018/10/10.1a/APC/7REGIUNI
1926.07.2018Privind alegerea preşedintelui de şedinţă
1830.05.2018Privind modificarea inventarului domeniului public al comunei Grebănu
1726.04.2018Privind alegerea preşedintelui de şedinţă
1626.04.2018Privind revocarea hotărârii consiliului local nr.19/13.10.2017 privind retragerea comunei Grebănu din Asociaţia comunelor din România
1526.04.2018Privind modificarea inventarului domeniului public al comunei Grebănu
1426.04.2018Privind primirea comunei Boldu în caitate de membru asociat laAsociaţia de Dezvoltare Intercomunitară a Transportului Public din Râmnicu Sărat- ATRAS şi mofificarea actului constitutiv şi statutului acesteia
1326.04.2018Privind primirea de noi membrii şi modificarea Actului Constitutiv şi Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “Buzău 2008” , la care comuna Grebănu este membru asociat.
1226.04.2018Privind prelungirea Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport local de persoane încheiat între Asociaţia de Dezvoltare a Transportului Public Rămnicu Sărat-ATRAS şi S.C. Transport Urban de Călători S.A. Râmnicu Sărat
1129.03.2018 Privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar pe anul 2017
1029.03.2018Privind închirierea unui spaţiu
929.03.2018Privind aprobarea iniţierii procedurii de concesiune/închiriere a pajistilor în anul 2018
829.03.2018Privind casarea unor obiecte de inventar si a unor mijloace fixe
729.03.2018Privind aprobarea strategiei de achiziţii publice a comunei Grebănu pe anul 2018
629.03.2018Privind implementarea proiectului „Modernizare drum de interes local DC 115,DJ 203A-Livada Mică,comuna Grebănu , judeţul Buzău.
515.02.2018Privind casarea unor obiecte de inventar
415.02.2018Privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Grebănu pe anul 2018
331.01.2018Privind alagerea preşedintelui de şedinţă
231.01.2018Privind aprobarea planului de achiziţii sau lucrări de interes local,care va fi realizat în anul 2018 de către beneficiarii venitului minim garantat
131.01.2018Privind aprobarea organizării reţelei şcolare de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza comunei Grebănu

Hotărâri 2017

NUMĂRULDATACONŢINUT
106.01.2017Privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului secţiunii de dezvoltate pe anul 2016 din excedentul anual al bugetului local rezultat la încheierea exerciţiului bugetar la 31.12.2016
231.01.2017Privind aprobarea planului de acţiuni sau de lucrări de interes local,care va fi realizat în anul 2017 de către beneficiarii venitului minim garantat
331.01.2017Privind primirea de noi membrii şi modificarea Actului Constitutiv şi Statutului Asociaţiei de Dezvoltare intercomunitară ,,Buzău 2008” la care comuna Grebănu este membru asociat.
428.02.2017Privind aprobarea proiectului şi a cheltuielilor legate de proiect şi în vederea realizării obiectivului „Modernizare drum comunal nr.114,comuna Grebănu,judeţul Buzău”- obiectiv de interes local al comunei Grebănu,finanţat prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală
528.02.2017Privind aprobarea Strategiei anticorupţie a comunei Grebănu şi a unităţilor subordonate/coordonate pentru perioada 2016-2020 şi a Planului de integritate al comunei Grebănu şi al unităţilor subordonate
630.03.2017Privind alegerea preşedintelui de şedinţă
703.04.2017Privind aprobarea strategiei anuale de achiziții publice a comunei Grebănu pentru anul 2017
803.04.2017Privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Şcoala Gimnazială Grebănu,comuna Grebănu,judeţul Buzău
903.04.2017Privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Grebănu pe anul 2017
1030.05.2017Privind modificarea şi completarea Hotărârii consiliului local pentru aprobarea normativelor proprii de cheltuieli cu privire la consumul lunar de carburanţi
1130.05.2017Pentru aprobarea unor măsuri/demersuri cu privire la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Eco Buzău 2009”.
1231.07.2017Privind modificarea regulamentului de organizare şi funcţionare al consiliului local
1331.07.2017Privind alegerea preşedintelui de şedinţă
1417.08.2017Privind modificarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Grebănu, judeţul Buzău
1517.08.2017Privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţiile publice şi funcţiile contractuale din cadrul primăriei comunei Grebănu şi din serviciile publice din subordinea consiliului local Grebănu,judeţul Buzău
1627.09.2017Privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Grebănu pe anul 2017
1713.10.2017Privind aprobarea regulamentului de acordare a titlului de „cetăţean de onoare” al comunei Grebănu
1813.10.2017Privind alocarea unor sume din bugetul local în vederea actualizării Planului urbanistic necesar şi executarea planului parcelar în intravilanul şi extravilanul localităţii
1913.10.2017Privind retragerea comunei Grebănu din Asociaţia comunelor din România (ACOOR)
2031.10.2017Privind primirea de noi membrii şi modificarea actului constitutiv şi statutului de dezvoltare intercomunitară „Buzău 2008” la care comuna Grebănu este membru asociat
2131.10.2017Privind desemnarea reprezentanţilor consiliului local al comunei Grebănu în Consiliul de administraţie al Şcolii Gimnaziale Grebănu
2231.10.2017Privind alegerea preşedintelui de şedinţă
2327.11.2017Privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Grebănu pe anul 2017
2427.11.2017Pentru modificarea H.C.L. nr.23/29.08.2014 privind aprobarea participării comunei Grebănu la cofinanţarea proiectului „Asistenţă tehnică pentru pregătirea aplicaţiei de finanţare şi a documentaţiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Buzău în perioada 2014-2020
2527.11.2017Privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţiile publice şi funcţiile contractuale din cadrul primăriei comunei Grebănu şi din serviciile publice subordonate , precum şi modificarea organigramei şi a statului de funcţii
2627.11.2017Privind modificarea şi completarea domeniului public al comunei Grebănu
2727.11.2017Privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2018
2827.11.2017Privind punerea la dispoziţia „Programului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Buzău pe perioada 2014-2020” a terenurilor pentru construcţia investiţiilor aferente acestuia
2927.11.2017Privind acordarea titlului de „cetăţean de onoare” domnului Ghiţulescu Ion
3020.12.2017Privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Grebănu pe anul 2017
3120.12.2017Privind aprobarea nomenclatorului stradal al comunei Grebănu ,judeţul Buzău
3220.12.2017Privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar pe anul 2016

Hotărâri 2016

NUMĂRULDATACONŢINUT
3527.12.2016privind alegerea preşedintelui de şedinţă
3427.12.2016privind aprobarea Acordului de cooperare privind organizarea şi exercitarea activităţii de audit public intern
3327.12.2016privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2017
3227.12.2016privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Grebănu pe anul 2016
3115.12.2016privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Grebănu pe anul 2016
3025.11.2016privind rectificarea bugetului local al comunei Grebănu pe anul 2016
2931.10.2016H 29 ANEXA - Strategia de dezvoltare a serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare pentru aria de operare - Judetul Buzau 2016-2020

privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare a Serviciului Public de Alimentare cu Apă şi Canalizare pentru Aria de Operare a judeţului Buzău 2016-2020
2831.10.2016privind primirea de noi membrii şi modificarea actului constitutiv şi Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008” la care comuna Grebănu este membru asociat
2731.10.2016privind actualizarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Grebănu pentru anul 2016
2629.09.2016Privind alegerea preşedintelui de şedinţă
2529.09.2016privind rectificarea bugetului local al comunei Grebănu pe anul 2016
2430.08.2016punerea la dispoziţia Companiei de apă SA Buzău a terenului pentru realizarea studiului hidrogeologic
2330.08.2016privind desemnarea reprezentanţilor consiliului local în consiliul de administraţie al şcolii Grebănu
2230.08.2016privind aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare al consiliului local al comunei Grebănu , judeţul Buzău
2128.07.2016privind stabilirea şi organizarea Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Grebănu, judeţul Buzău, pe principalele domenii de activitate
2023.06.2016privind alegerea Viceprimarului comunei Grebănu, judeţul Buzău
1923.06.2016privind alegerea preşedintelui de şedinţă
1823.06.2016privind constituirea Consiliului Local al comunei Grebănu
1723.06.2016privind  validarea mandatelor consilierilor aleşi în Consiliul Local al comunei Grebănu
1623.06.2016privind alegerea Comisiei de validare a mandatelor de consilier în Consiliul Local al comunei Grebănu ale candidaţilor aleşi la 05 iunie 2016
1516.05.2016privind aprobarea utilizării în cursul anului 2016 a excedentului anual al bugetului local rezultat la încheierea exerciţiului bugetar al anului 2015
1431.03.2016privind alegerea preşedintelui de şedinţă
1331.03.2016privind aprobarea înfiinţării serviciului public de transport în regim de taxi şi în regim de închiriere în comuna Grebănu , judeţul Buzău
1231.03.2016privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar pe anul 2015
1131.03.2016privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Grebănu pe anul 2016
1025.02.2016privind atribuirea în folosinţă gratuită a unor spaţii cu destinaţia de cabinet medical
925.02.2016privind aprobarea prelungirii unor contracte de închiriere
825.02.2016privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor al comunei Grebănu
729.01.2016privind aprobarea „Regulamentului privind desfăşurarea unor activităţi comerciale” pe raza administrativ - teritorială a comunei Grebănu
629.01.2016privind aprobarea planului de acţiuni sau lucrări de interes local,care va fi realizat în anul 2016 de către beneficiarii venitului minim garantat
529.01.2016privind aprobarea normativelor proprii de cheltuieli cu privire la consumul lunar de carburanţi
429.01.2016privind aprobarea bugetului local al comunei Grebănu pe anul 2016
329.01.2016privind validarea mandatului unui consilier local - Băniciu Dănuţ -
229.01.2016privind încetarea de drept a mandatului unui consilier local –Stanciu Victor -
108.01.2016privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului secțiunii de dezvoltare pe anul 2015 din excedentul anual al bugetului local rezultat la încheierea exercițiului bugetar la 31.12.2015

Hotărâri 2015

NUMĂRULDATACONŢINUTUL
3229.12.2015Privind alegerea preşedintelui de şedinţă
3129.12.2015Privind aprobarea prelungirii valabilităţii planului urbanistic general al comunei Grebănu şi al Regulamentului local de urbanism aferent Planului urbanistic general aprobat prin Hotărârea Consiliului local nr.16/18.06.1999
3011.12.2015Privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2016
2911.12.2015Privind rectificarea bugetului local al comunei Grebănu pe anul 2015
2824.11.2015Privind rectificarea bugetului local al comunei Grebănu pe anul 2015
2724.11.2015Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii „REABILITARE ŞI EXTINDERE SEDIU PRIMĂRIE”din comuna Grebănu
2624.11.2015Privind trecerea unui imobil din domeniul public al comunei Grebănu în domeniul privat al comunei Grebănu
2515.10.2015Privind aprobarea planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Grebănu pe anul 2016
2430.09.2015Privind alegerea preşedintelui de şedinţă
2330.09.2015Privind desemnarea reprezentantului consiliului local în Consiliul de administraţie al şcolii Grebănu
2230.09.2015Privind rectificarea bugetului local al comunei Grebănu pe anul 2015
2131.08.2015Privind rectificarea bugetului local al comunei Grebănu pe anul 2015
2031.07.2015Privind aprobarea creşterilor salariale pentru personalul din aparatul de specialitate al primarului comunei Grebănu
1931.07.2015Privind rectificarea bugetului local al comunei Grebănu pe anul 2015
1825.06.2015Privind alegerea preşedintelui de şedinţă – Dumitrache Jenica
1725.06.2015Privind aprobarea utilizării în cursul anului 2015 a excedentului anual al bugetului local rezultat la încheierea exerciţiului bugetar al anului 2014
1625.06.2015Privind primirea comunei Săhăteni în calitate de membru asociat la Asociaţia de Dezvoltare intercomunitară „Buzău 2008”şi modificarea Actului constitutiv şi Statutului acesteia
1525.06.2015H 15 ANEXA Amenajari_pastorale Grebanu

Privind aprobarea amenajamentului pastoral pentru păşunile comunei Grebănu
1425.06.2015Privind iniţierea procedurii de închiriere prin licitaţie publică a suprafeţei de 151 ha păşune aflată în proprietatea privată a comunei Grebănu
1325.06.2015Privind aprobarea politicii tarifare actualizată de la 01.07.2015 pe aria de operare a Companiei de Apă SA Buzău
1228.05.2015Privind desemnarea reprezentantului consiliului local al comunei Grebănu în Consiliul de Administraţie al Şcolii Gimnaziale Grebănu
1128.05.2015Privind aprobarea Raportului asupra activităţii desfăşurate de asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav pe semestrele I şi II ale anului 2014
1028.05.2015Privind aprobarea participării comunei Grebănu la „Programul de stimulare a înnoirii parcului auto naţional”în vederea achiziţionării unui autoturism nou şi casarea celui aflat în dotare.
930.04.2015Privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar pe anul 2014
830.04.2015Privind alegerea preşedintelui de şedinţă.
711.03.2015Privind modificarea şi completarea hotărârii consiliului local al comunei Grebănu nr.45/2013 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale începând cu data de 1 ianuarie 2014 pentru comuna Grebănu
613.02.2015Privind aprobarea bugetului local al comunei Grebănu pe anul 2015
530.01.2015Privind primirea comunei Vadu Paşii în calitate de membru asociat la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „BUZĂU 2008” şi modificarea Actului constitutiv şi Statutului acesteia
430.01.2015Privind rectificarea definitivă a bugetului local al comunei Grebănu pe anul 2014
330.01.2015privind aprobarea planului de acţiuni sau lucrări de interes local,care va fi realizat în anul 2015 de către beneficiarii venitului minim garantat
230.01.2015Privind înfiinţarea şi administrarea serviciului public de transport local
130.01.2015Privind alegerea preşedintelui de şedinţă

Hotărâri 2014

NumărulDataConţinut
3929.12.2014Privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Grebănu pe anul 2014
3812.12.2014Privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Grebănu pe anul 2014
3728.11.2014Privind rectificarea bugetului local al comunei Grebănu pe anul 2014
3631.10.2014Privind primirea comunei Gura Teghii în calitate de membru asociat la Asociaţia De Dezvoltare Intercomunitară ,, Buzău 2008” şi modificarea actului constitutiv şi statutului acesteia.
3531.10.2014Privind desemnarea unui înlocuitor al reprezentantului consiliului local Grebănu în adunarea Generală a asociaţiei de dezvoltare intercomunitară „Buzău 2008”
3431.10.2014Privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Grebănu
3331.10.2014Privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locală a comunei Grebănu 2014-2020
3231.10.2014Privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-financiari-forma revizuită 2,pentru proiectul „Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Buzău
3131.10.2014Privind rectificarea bugetului local al comunei Grebănu pe anul 2014
3030.09.2014Privind alegerea preşedintelui de şedinţă
2930.09.2014Privind înregistrarea Primăriei comunei Grebănu în Sistemul naţional electronic de plată online a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar
2830.09.2014privind desemnarea reprezentantului Consiliului local al comunei Grebănu în consiliul de administraţie al Şcolii Gimnaziale Grebănu
2730.09.2014Privind participarea UAT Grebănu,judeţul Buzău prin Consiliul Local al comunei Grebănu la accesarea măsurilor 19.1,19.2,19.3,19.4 din PNDR 2014-2020 ca membru partener al Asociaţiei Grupul de Acţiune Locală Valea Râmnicului
2629.08.2014Pentru aprobarea Caietului de sarcini şi a Regulamentului Serviciului Public de Salubrizare Menajeră al comunei Grebănu
2529.08.2014Privind delegarea serviciului Public de Salubrizare Menajeră al comunei Grebănu
2429.08.2014Privind modificarea şi completarea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Grebănu
2329.08.2014Privind aprobarea participării comunei Grebănu la cofinanţarea proiectului,,Asistenţă tehnică pentru pregătirea aplicaţiei de finanţare a documentaţiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Buzău pentru perioada 2014-2020
2229.08.2014Privind rectificarea bugetului local al comunei Grebănu pe anul 2014
2130.06.2014Privind alegerea preşedintelui de şedinţă
2030.06.2014Privind primirea comunei Amaru în calitate de membru asociat la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ,,Buzău 2008” şi modificarea actului constitutiv şi Statutului acesteia
1930.06.2014Privind însuşirea acordului de cooperare privind organizarea şi exercitarea activităţii de achiziţii publice
1830.06.2014Privind aprobarea planului de pază al comunei Grebănu pe anul 2014
1725.05.2014Privind depunerea la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie în Agricultură a cererii de sprijin pentru suprafeţele de pajişti permanente
1621.05.2014Privind rectificarea bugetului local al comunei Grebănu pe anul 2014

H 16 ANEXA
1531.03.2014Privind participarea comunei Grebănu,judeţul Buzău ca membru partener al ASOCIAŢIEI GRUPUL DE ACŢIUNE LOCALĂ VALEA RÂMNICULUI
1431.03.2014Privind alegerea preşedintelui de şedinţă
1331.03.2014Privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Grebănu
1231.03.2014Cu privire la stabilirea tarifului/oră pentru închirierea buldoexcavatorului JCB 3 CX,proprietatea comunei Grebănu
1127.02.2014privind rectificarea definitivă a bugetului local al

H 11-ANEXA
1027.02.2014privind aprobarea contului de execuţie al

H 10-ANEXA
927.02.2014privind stabilirea unor masuri de organizare si exploatare a pajiştilor
827.02.2014privind aprobarea planului de acţiuni sau de lucrări de interes local,
727.02.2014privind primirea comunei Costeşti în calitate de membru asociat la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară <> şi modificarea Actului constitutiv şi Statutului acesteia
630.01.2014privind aprobarea preluării dreptului de administrare asupra amplasamentului obiectului de investiţii,,Modernizare drumuri de interes local,sat. Grebănu,comuna Grebănu , judeţul Buzău”
530.01.2014privind atestarea apartenenţei la domeniul public al comunei a unor reţele de distribuţie apă şi branşamente şi darea acestora în administrarea S.C Compania de Apă S.A Buzău
430.01.2014privind emiterea acordului favorabil pentru obţinerea certificatului de atestare a dreptului de proprietate de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Bucureşti asupra terenului în suprafaţă de 1901,95 mp situat în comuna Grebănu , judeţul Buzău
330.01.2014privind însușirea Acordului de cooperare privind organizarea şi
230.01.2014privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2014 pentru şcoala gimnazială Grebănu,com. Grebănu , județul Buzău
130.01.2014privind aprobarea bugetului local al comunei Grebănu pe anul 2014

Hotărâri 2013

NumărulDataConţinut
28.01.2013


28.01.2013


28.01.2013


28.01.2013


28.01.2013

28.02.2013

28.02.2013

28.03.2013

28.03.2013

28.03.2013

28.03.2013

08.04.2013


08.04.2013

08.04.2013

08.04.2013

08.04.2013

08.04.2013

29.04.2013

29.04.2013

29.04.2013

08.05.2013

08.05.2013

27.06.2013

27.06.2013

30.07.2013

30.07.2013

30.07.2013

29.08.2013

29.08.2013


29.08.2013


29.08.2013


29.08.2013


30.09.2013


30.09.2013


30.09.2012

31.10.2013

31.10.2013


31.10.2013


31.10.2013


31.10.2013


31.10.2013


28.11.2013
privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale începând cu data de 1 ianuarie 2013 pentru comuna Grebănu

privind aprobarea planului de acţiuni sau de lucrări de interes local,
care va fi realizat în anul 2013 de către beneficiarii venitului minim garantat


privind primirea comunei Calvini în calitate de membru asociat la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ,,BUZAU 2008” şi modificarea Actului constitutiv şi Statutului acesteia

privind aprobarea prelungirii valabilitatii Planului Urbanistic General al comunei Grebănu si al Regulamentului local de urbanism aferent Planului urbanistic general , aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Grebănu nr.42/ 16.12.1999.

privind reorganizarea rețelei școlare în comuna Grebănu , județul Buzău

privind primirea comunei Puieşti în calitate de membru asociat la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară <> şi modificarea Actului constitutiv şi Statutului acesteia

privind primirea comunei Murgeşti în calitate de membru asociat la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară <> şi modificarea Actului constitutiv şi Statutului acesteia

Privind depunerea la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie în Agricultură a cererii de sprijin pentru suprafeţele de pajişti permanente

Privind aprobarea domeniilor serviciilor publice şi locurile în care contravenienţii vor presta activităţi în folosul comunităţii

Privind aprobarea Regulamentului de gospodărire a comunei Grebănu

Privind alegerea preşedintelui de şedinţă

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – CONSTRUIRE PARC FOTOVOLTAIC PENTRU PRODUCEREA DE ENERGIE ELECTRICĂ,CONSTRUIRE PUNCT DE CONEXIUNE, AMPLASARE LES 20 KV PENTRU LEGĂTURA LA S.N.T.E,ÎMPREJMUIRE TEREN ÎN COMUNA GREBĂNU ,JUDEŢUL BUZĂU

privind aprobarea burselor şcolare pentru elevii din Şcoala Gimnazială Grebănu şi unităţile subordonate

privind aprobarea bugetului local al comunei Grebănu pe anul 2013

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2013 pentru şcoala gimnazială Grebănu,com. Grebănu , județul Buzău

privind primirea comunei Mânzăleşti în calitate de membru asociat la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară <> şi modificarea Actului constitutiv şi Statutului acesteia

privind primirea comunei Vintilă Vodă în calitate de membru asociat la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară <> şi modificarea Actului constitutiv şi Statutului acesteia

Privind completarea regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă

Privind schimbarea din funcţie a viceprimarului comunei Grebănu

privind alegerea viceprimarului comunei Grebănu , judeţul Buzău

Privind încetarea mandatului de viceprimar al comunei Grebănu al domnului Robe Ion ca urmare a demisiei sale din această funcţie

Privind alegerea viceprimarului comunei Grebănu,judeţul Buzău

Privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al comunei Grebănu.

Privind alegerea preşedintelui de şedinţă.

Privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al comunei Grebănu.

privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local al comunei Grebănu pe anul 2012

privind primirea comunei Lopatari în calitate de membru asociat la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară <> şi modificarea Actului constitutiv şi Statutului acesteia

Privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al Primarului comunei Grebănu

Privind primirea comunei Slobozia Bradului în calitate de membru asociat la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară a Transportului Public din Râmnicu Sărat-ATRAS şi modificarea Actului constitutive şi Statutului acesteia

Privind primirea comunei Racoviţa în calitate de membru asociat la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară a Transportului Public din Râmnicu Sărat-ATRAS şi modificarea Actului constitutive şi Statutului acesteia

Privind primirea comunei Galbenu în calitate de membru asociat la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară a Transportului Public din Râmnicu Sărat-ATRAS şi modificarea Actului constitutive şi Statutului acesteia

Privind primirea comunei Murgeşti în calitate de membru asociat la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară a Transportului Public din Râmnicu Sărat-ATRAS şi modificarea Actului constitutive şi Statutului acesteia

Privind rectificarea bugetului local al comunei Grebănu pe anul 2013

privind aprobarea "Regulamentului referitor la condiţiile in care se realizează accesul pe proprietatea publica sau privata a comunei Grebănu in vederea instalării, întreţinerii,înlocuirii sau mutării reţelelor de comunicaţii electronice sau a elementelor de infrastructura necesare susţinerii acestora modul de utilizare partajata a elementelor de infrastructura,precum si masurile privind construirea de reţelele de comunicaţii electronice "

Privind alegerea preşedintelui de şedinţă.

privind primirea comunei Săruleşti în calitate de membru asociat la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară <> şi modificarea Actului constitutiv şi Statutului acesteia

Privind primirea comunei Sihlea în calitate de membru asociat la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară a Transportului Public din Râmnicu Sărat-ATRAS şi modificarea Actului constitutive şi Statutului acesteia

Privind primirea comunei Obrejiţa în calitate de membru asociat la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară a Transportului Public din Râmnicu Sărat-ATRAS şi modificarea Actului constitutive şi Statutului acesteia

Privind primirea comunei Ciorăşti în calitate de membru asociat la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară a Transportului Public din Râmnicu Sărat-ATRAS şi modificarea Actului constitutive şi Statutului acesteia

Privind primirea comunei Bordeşti în calitate de membru asociat la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară a Transportului Public din Râmnicu Sărat-ATRAS şi modificarea Actului constitutive şi Statutului acesteia

Privind primirea comunei Balta Albă în calitate de membru asociat la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară a Transportului Public din Râmnicu Sărat-ATRAS şi modificarea Actului constitutive şi Statutului acesteia

privind aprobarea Studiului de fezabilitate (formă revizuită), indicatorii tehnico-economici, Planul anual de evoluţie a tarifelor şi Documentul de poziţie aferent proiectului „Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Buzău”

Privind rectificarea bugetului local al comunei Grebănu pe anul 2013

Privind desemnarea reprezentatului Consiliul Local al comunei Grebănu
in Consiliul de Administrație al Şcolii Gimnaziale Grebănu


privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale începând cu data de 1 ianuarie 2014 pentru comuna Grebănu

H 46

H 47

H 48

Hotărâri 2012

NumărulDataConţinut
3127.12.2012Privind alegerea preşedintelui de şedinţă
3027.12.2012Privind însuşirea acordului de cooperare privind organizarea şi exercitarea activităţii de audit public intern
2927.12.2012Privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2013 în comuna Grebănu
28Privind aderarea comunei Grebănu la Asociaţia comunelor din România
2722.11.2012Privind rectificarea bugetului local al comunei Grebănu pe anul 2013
2631.10.2012privind primirea comunei Beceni în calitate de membru asociat la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ,,BUZAU 2008” şi modificarea Actului constitutiv şi Statutului acesteia
2527.09.2012Privind desemnarea reprezentantului Consiliului local al comunei Grebănu în consiliul de administraţie al Şcolii Gimnaziale Grebănu
2427.09.2012Privind desemnarea unor consilieri localiîn vederea participării la adunările ce au ca scop alegerea delegaţilor săteşti din satele Livada Mică şi Zăplazi
2327.09.2012Privind alegerea preşedintelui de şedinţă
2231.08.2012Privind constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de utilităţi publice pentru serviciul de transport public local,,ATRAS,,
2131.08.2012Privind aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare al consiliului local al comunei Grebănu
2031.08.2012Privind rectificarea bugetului local
1903.07.2012Privind stabilirea şi organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului local Grebănu,judeţul Buzău,pe principalele domenii de activitate
1803.07.2012Privind alegerea viceprimarului comunei grebănu,judeţul Buzău
1722.06.2012Privind alegerea preşedintelui de şedinţă
1622.06.2012Privind constituirea consiliului local al comunei Grebănu
1522.06.2012Privind validarea mandatelor consilierilor aleşi în consiliul local al comunei Grebănu
1422.06.2012Privind alegerea comisiei de validare a mandatelor de consilier local al comunei Grebănu
1329.05.2012Privind rectificarea bugetului local al comunei Grebănu pe anul 2012
1224.04.2012Privind aprobarea preluării în administrare de către Ministerul dezvoltării Regionale şi Turismului a obiectivului  Modernizare drumuri de interes local din Grebănu, Comuna Grebănu-,judeţul Buzău pe lungimea de 4901 ml si a terenurilor aferente acestora,situate în comuna Grebănu,judeţul Buzău,din domeniul public al UAT,pe perioada realizării proiectului prin Programul Naţional de Dezvoltare a Infrastructurii
1124.04.2012Privind rectificarea bugetului local al comunei Grebanu pe anul 2012
1030.03.2012Privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului local al comunei Grebănu
930.03.2012Privind depunerea la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie în Agricultură a cererii de sprijin pentru suprafeţele de pajişti permanente
830.03.2012Privind participarea comunei Grebănu,judeţul Buzău la înfiinţarea ASOCIAŢIEI GRUPUL DE ACŢIUNE LOCALĂ ,,SLAM RÂMNIC,, ,împreună cu Instituţia Prefectului-Judeţul Buzău
730.03.2012Privind rectificarea bugetului local al comunei Grebănu pe anul 2012
630.03.2012Privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local al comunei Grebănu pe anul 2011
529.02.2012privind aprobarea planului de pază al comunei Grebănu pe anul 2012
429.02.2012privind reorganizarea reţelei şcolare în comuna Grebănu,judeţul Buzău
329.02.2012privind aprobarea planului de acţiuni sau de lucrări de interes local,
231.01.2012Privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Şcolii cu clasele I-VIII Grebănu,com.Grebănu , judeţul Buzău
131.01.2012privind aprobarea bugetului local al comunei Grebănu pe anul 2012