Declaraţii de avere şi interese

DECLARATII CONDUCERE 2022

DECLARATII DE AVEREDECLARATII DE INTERESE
Iftinoiu R. Vasile - avere

Stanciu N. Gheorghe - avere
Iftinoiu R. Vasile - interese

Stanciu N. Gheorghe - interese

DECLARATII FUNCTIONARI PUBLICI 2022

DECLARATII DE AVEREDECLARATII DE INTERESE
Arghir P. Gheorghe - avere

Bratu C. Laurentiu - avere

Cimpoesu G. Madalina-Nicoleta - avere

Cringasu G.H. Nita - avere

Draghia P. Gelus - avere

Iaru M.N. Adriana-Maria - avere

Mocanu G. Nicolae-Daniel - avere

Rotea N. Elena - avere

Sisea I. Maria - avere

Socol C. Adrian - avere

Stefan F. Liliana - avere

Urzica C. Florica - avere
Arghir P. Gheorghe - interese

Bratu C. Laurentiu - interese

Cimpoesu G. Madalina-Nicoleta - interese

Cringasu C. Nita- interese

Draghia P. Gelus - interese

Iaru M.N. Adriana-Maria - interese

Mocanu G. Nicolae-Daniel - interese

Rotea N. Elena - interese

Sisea I. Maria - interese

Socol C. Adrian- interese

Stefan F. Liliana - interese

Urzica C. Florica - interese

DECLARATII CONSILIERI LOCALI 2022

DECLARATII DE AVEREDECLARATII DE INTERESE
Banu M. Vasile - avere

Brinzea D. Vasile - avere

Draghici G. Marian - avere

Dunuta I. Tudorel - avere

Holban I. Georgeta - avere

Iaru R. Ionel - avere

Ionita G.H.E. Petre - avere

Iordache I. Gina Simona - avere

Ivan A. Ion - avere

Mocanu V. Gheorghe - avere

Nitu A. Constantin Aurelian - avere

Petre C. Viorel - avere

Stefan C. Cornel- avere

Ursache I. Marian - avere
Banu M. Vasile - interese

Brinzea D. Vasile - interese

Draghici G. Marian - interese

Dunuta I. Tudorel - interese

Holban I. Georgeta- interese

Iaru R. Ionel - interese

Ionita G.H.E. Petre - interese

Iordache I. Gina Simona - interese

Ivan A. Ion - interese

Mocanu V. Gheorghe - interese

Nitu A. Constantin Aurelian - interese

Petre C. Viorel - interese

Stefan C. Cornel - interese

Ursache I. Marian - interese

DECLARATII DE AVERE SI INTERESE 2020

Declaratii de avereDeclaratii de interese
Arghir Gheorghe

Baniciu Danut

Banu Vasile

Bratu Laurentiu

Caramida Ionel

Cimpoesu Madalina Nicoleta

Cojocaru Florica

Cringadu Nita

Cristache Mircea

Draghia Gelus

Iaru Adriana-Maria

Iordache Gina Simona

Mocanu Valentin Stelian

Robe Ion

Rotea Elena

Sisea Maria

Socol Adrian

Stan Marius Dorin

Stanciu Gheorghe

Urzica florica
Arghir George

Baniciu Danut

Banu Vasile

Bratu Laurentiu

Caramida Ionel

Cimpoesu Madalina Nicoleta

Cojocaru Florica

Cringasu Nita

Cristache Mircea

Draghia Gelus

Iaru Adriana Maria

Iordache Gina Simona

Mocanu Valentin Stelian

Robe Ion

Rotea Elena

Sisea Maria

Socol Adrian

Stan Marius Dorin

Stanciu Gheorghe

Urzica Florica
Declaratii de avereDeclaratii de interese
baniciu danut

bratu laurentiu

caramida ionel

cojocaru fkorica

cringasu nita

cristache mircea

draghia gelus

hangu dumitru

iordache gina

popa ionel

robe ion

rotea elena

sisea maria

stan marius dorin

stanciu gheorghe

urzica florica

zainea ion
BĂNICIU DĂNUȚ

BRATU LAUTENȚIU

CĂRĂMIDĂ IONEL

COJOCARU FLORICA

CRÎNGAȘU NIȚĂ

CRISTACHE MIRCEA

DRAGHIA GELUȘ

HANGU DUMITRU

IORDACHE GINA-SIMONA

POPA IONEL

ROBE ION

ROTEA ELENA

SISEA MARIA

STAN MARIUS-DORIN

STANCIU GHEORGHE

URZICĂ FLORICA

ZAINEA ION