Comisii de specialitate

 1. Comisia pentru programe de dezvoltare economico-sociala buget finanţe,administrarea
  domeniului public si privat al comunei,gospodărire comunala,protecţia mediului,servicii
  si comerţ
  1.ROBE ION
  2.BANU VASILE
  3.MOCANU VALENTIN-STELIAN
  4.COJOCARU FLORICA
  5.IORDACHE GINA-SIMONA
 2. Comisia pentru învăţământ,sănătate,cultura,protecţie sociala,activităţi sportive si de
  agrement
  1.COJOCARU FLORICA
  2.IORDACHE GINA-SIMONA
  3.CRISTACHE MIRCEA
 3. Comisia pentru administraţie publica,juridica,apărarea ordinii si liniştii publice, a
  drepturilor cetăţenilor
  1.BĂNICIU DĂNUȚ
  2.CĂRĂMIDĂ IONEL
  3.STAN MARIUS-DORIN
  4.POPA IONEL
  5.BANU VASILE