Cadrul geografic

este o comună in judeţul Buzău, Muntenia, România, formată din satele Grebănu (reşedinţă), Plevna, Livada, Livada Mică, Homeşti şi Zăplazi. Comuna se află în nordul județului Buzău, în apropiere de Râmnicu Sărat, în zona primelor dealuri ale Subcarpaților Curburii și a unei câmpii piemontane dintre cursul Câlnăului și cel al Râmnicului Sărat. Comuna este străbătută de șoseaua județeană DJ203A, care leagă municipiul Râmnicu Sărat de Murgești, în valea Câlnăului.

Grebănu se află în judeţul Buzău şi administrează satele: Plevna, Grebănu, Homeşti, Livada Mare, Livada Mică, Zăplazi.
Principala ramură economică a comunei este agricultura, cu un aport de 90% la economia locală. Din suprafaţa totală a comunei de 5737 ha, 4216 ha sunt terenuri agricole şi 1521 ha sunt terenuri neagricole.
Suprafeţele de teren arabil ale comunei sunt cultivate cu grâu, porumb, floarea soarelui şi leguminoase pentru boabe. Alături de acestea, suprafeţe mari sunt cultivate cu plante furejere, în special lucernă.
Sectorul zootehnic este şi el dezvoltat, graţie suprafeţelor de păşuni şi fâneţe şi a producţiilor agricole foarte mari. Efectivele de animale ale comunei numără 1100 de bovine, 800 de porcine, 900 de ovine, 14000 păsări şi mulţi cai, proprietate a localnicilor.
Fiind o zonă colinară, cu condiţii climatice bune, comuna este renumită şi prin cultura viţei de vie.
Ce puteti vizita în zona noastră:
– Mânăstirea Grebănu
– Parcuri eoliene
– Pădure ideală pentru picnic
– Agrement – punctul „Turca” Zăplazi şi „Funduri” Livada Mică
Evenimente locale la care vă invităm să luaţi parte alături de noi:
-Ziua comunei – 1 mai
Facilităţi investitori:
– Apă curentă
– Energie electrică
– Drumuri bune
– Telefonie fixă şi mobilă
– Cablu TV
– Forţa de muncă ieftină, calificată şi necalificată
– Suport din partea administraţiei locale
Proiecte de investiţii:
– Modernizarea infrastructurii
– Asfaltare a 4,8 km drum comunal
– Cămin cultura Grebănu
– Înfiinţare grădiniţă – sat Grebănu
– Atragerea de investitori
Funcţii ocupate în cadrul Primăriei Grebănu:
Primar: Stanciu Gheorghe
Viceprimar: Ion Zainea
Secretar: Crîngaşu Niţă
Contabil: Drăghia Geluş