BULETIN INFORMATIV ÎN CONFORMITATE CU ART. 5 ALIN. 2 DIN LEGEA 544/2001

Structura organizatorica, atributiile departamentelor, programul de functionare, programul de audiente al Primariei comunei Grebănu, judetul Buzau:

Numele si prenumele persoanelor din conducerea Primariei comunei Grebănu si ale functionarului responsabil cu difuzarea informatiilor de interes public:

Conducerea Primariei comunei Grebănu:

 • Primar –  Gheorghe Stanciu
 • Viceprimar – Iftinoiu vasile
 • Secretar general – Crîngaşu Niţă

Persoana responsabila cu difuzarea informatiilor de interes public:   

 • Crîngaşu Niţă – Secretar UAT
 • Email: primariagrebanu@gmail.com
 • Tel.: 0238 778 714
 • Fax: 0238 778 714

Coordonatele de contact

 • Denumire: Primăria comunei Grebănu, judeţul Buzău
 • Sediul: sat Grebănu , com. Grebănu, jud. Buzău
 • Telefon: 0238 778 714
 • E-mail: primaria@grebanu.ro
 • Pagina de internet: www.grebanu.ro

Sursele financiare, bugetul si bilantul contabil.

Lista cuprinzand documentele de interes public

Lista cuprinzand categoriile de documente produse si/sau gestionate, potrivit legii

Modalităţi de contestare în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate

Cereri si formulare Legea nr.544/2001

ÎNAPOI