Atribuţii viceprimar

Atribuții principale :

  1. Răspunde de inventarierea şi administrarea bunurilor ce aparţin domeniului public şi domeniului privat al comunei Grebănu.
  2. Ia măsuri pentru prevenirea,şi după caz,gestionarea situaţiilor de urgenţă.
  3. Ia măsuri şi asigură  controlul depozitării deşeurilor menajere,industriale sau de orice fel,pentru asigurarea igienizării malurilor , cursurilor de apă şi zonele limitrofe lacurilor de pe raza comunei Grebănu, precum şi pentru decolmatarea văilor locale şi podeţelor, pentru asigurarea scurgerii apelor.
  4. Coordonează compartimentul de asistenţă socială din cadrul aparatului de specialitate al primarului şi răspunde de executarea lucrărilor efectuate de beneficiarii Legii nr.416/2001.
  5. Asigură aplicarea măsurilor de pază a obiectivelor bunurilor şi valorilor la nivel teritorial,colaborând în acest sens cu organele de poliţie locală.
  6. Îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de lege sau de alte acte normative precum şi însărcinările date de consiliul local şi primar.

ÎNAPOI