Actualizarea modelului declarației pe proprie răspundere

Vă semnalăm actualizarea MODELULUI declarației pe proprie răspundere, care a fost simplificat în privința datelor care necesită a fi completate.

Documentul poate fi redactat/completat de pe PC/laptop în câmpurile predefinite, în formatul PDF, necesitând ulterior tipărirea și semnătura olografă a titularului.