Rezultatul probei interviu la concursul de recrutare

Rezultatul probei interviu

la concursul de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de „consilier, clasa I,
gradul profesional debutant” la compartimentul asistenta sociala din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Grebanu, judetul Buzau