HOTĂRÂRILE AUTORITĂŢII DELIBERATIVE

Hotărâri 2020

NumarContinutData
1privind alegerea Viceprimarului comunei Grebănu, judeţul Buzău31.01.2020
2privind înfiinţarea„SERVICIULUI VOLUNTAR PENTRU SITUATII DE URGENTA “
TIP V1 pentru intervenţia în situaţii de urgenţă.

H 2 ANEXA 1 SVSU
H 2 Anexa 2 REGULAMENT SVSU
31.01.2020
3privind organizarea retelei scolare de invatamant preuniversitar de stat31.01.2020
4privind aprobarea planului de acţiuni sau de lucrări de interes local,
care va fi realizat în anul 2020 de către beneficiarii venitului minim garantat

H 4 Anexa
31.01.2020
5privind alegerea preşedintelui de şedinţă31.01.2020
6privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Grebănu pe anul 2020
H 6 Anexa buget 2020x
19.02.2020
7privind aprobarea utilizării în cursul anului 2020 a excedentului anual al bugetului local rezultat la încheierea exerciţiului bugetar al anului 201919.02.2020
8
H 8 2020 anexa
19.02.2020
9privind aprobarea strategiei anuale de achiziţii publice a
comunei Grebănu,pentru anul 2020

H 9 2020 anexa
19.02.2020

Hotărâri 2019

NUMĂRULDATACONŢINUT
2115.11.2019privind alegerea Viceprimarului comunei Grebănu, judeţul Buzău
2015.11.2019privind stabilirea şi organizarea Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Grebănu,
judeţul Buzău, pe principalele domenii de activitate
1915.11.2019privind alegerea preşedintelui de şedinţă
1815.11.2019privind reconstituirea Consiliului Local al comunei Grebănu
1715.11.2019privind validarea mandatelor consilierilor aleşi în Consiliul Local al comunei Grebănu
1615.11.2019privind alegerea Comisiei de validare a mandatelor
de consilier în Consiliul Local al comunei Grebănu
1503.04.2019privind revocarea Hotărârii Consiliului local al comunei Grebănu nr.23/28.09.2018 privind retragerea comunei Grebănu din Asociația comunelor din România
1403.04.2019privind aprobarea cotei de carburanți pentru microbuzul şcolar
1303.04.2019privind: aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie „MODERNIZARE DRUM COMUNAL NR.114, COMUNA GREBĂNU, JUDEŢUL BUZĂU” in vederea includerii si finanțării investiției in cadrul Programului National de Dezvoltare Locala
1203.04.2019privind aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile sociale acordate la nivelul comunei Grebănu , judeţul Buzău, în anul 2019
1103.04.2019privind aprobarea inițierii procedurii de concesiune / închiriere a pajiștilor în anul 2019
1003.04.2019privind neasumarea responsabilității U.A.T. Comuna GREBĂNU , a organizării si derulării procedurilor de atribuire a contractelor / acordurilor – cadru pentru achiziția produselor, precum si a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea masurilor educative, aferente Programului pentru scoli al României in perioada 2017-2023
927.02.2019privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate a primarului comunei Grebănu pentru anul 2019
827.02.2019privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Compartimentului de asistenţă socială organizat la nivelul comunei Grebănu , judeţul Buzău
727.02.2019privind aprobarea prelungirii termenului de valabilitate a planului urbanistic general
629.01.2019privind alegerea preşedintelui de şedinţă
529.01.2019privind aprobarea planului de acţiuni sau lucrări de interes local care va fi realizat în anul 2019 de către beneficiarii venitului minim garantat
429.01.2019H 4
329.01.2019privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivele de investiţie ,,Modernizare drum comunal nr.114,comuna Grebănu,judeţul Buzău
229.01.2019privind punerea la dispoziţia ,,Programului Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă şi Apă uzată din Judeţul Buzău în perioada 2014-2020" a terenurilor pentru construcţia investiţiilor aferente acestuia.
129.01.2019privind modificarea şi completarea domeniului public al comunei Grebănu