Aparatul de specialitate al primarului

Demnitari

STANCIU GHORGHEPRIMAR
ZAINEA IONVICEPRIMAR

Funcţionar public de conducere

CRÎNGAŞU NIŢĂSECRETAR COMUNĂ

Compartiment financiar-contabil, investitii si achizitii

DRAGHIA GELUŞDIRECTOR ECONOMIC