Anunţuri publice

 • Derulare POAD 2020
 • ANUNT
 • Actualizarea modelului declarației pe proprie răspundere
  Vă semnalăm actualizarea MODELULUI declarației pe proprie răspundere, care a fost simplificat în privința datelor care necesită a fi completate. Documentul poate fi redactat/completat de pe PC/laptop în câmpurile predefinite, în formatul PDF, necesitând ulterior tipărirea și semnătura olografă a titularului.
 • Anunț adunare sateasca Livada Mică
 • Publicatie
 • Rezultatul probei interviu la concursul de recrutare
  Rezultatul probei interviu la concursul de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de „consilier, clasa I, gradul profesional debutant” la compartimentul asistenta sociala din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Grebanu, judetul Buzau
 • Rezultatul probei scrise
  Rezultatul selectării dosarului candidatului înscris la concursul de recrutare organizat în perioada 25 – 26 septembrie 2019 pentru ocuparea funcției publice de execuţie vacante  de „ consilier,clasa I,grad profesional debutant ” la Compartimentul de asistenţă socială din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Grebănu, județul Buzău
 • Publicatie casatorie
 • Rezultatul selectării dosarului – concurs
  Rezultatul selectării dosarului candidatului înscris la concursul de recrutare organizat în perioada 25 – 26 septembrie 2019 pentru ocuparea funcției publice de execuţie vacante  de „ consilier,clasa I,grad profesional debutant ” la Compartimentul de asistenţă socială din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Grebănu, județul Buzău
 • Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de consilier